Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Deadline inschrijven bardienst TPCM verlengd tot 1 februari a.s.

Donderdag 12 januari 2023

Beste clubgenoot,

We missen nog een groot aantal leden in de inschrijving en/of afkoop voor de bardiensten voor 2023. Dit had voor 1 januari j.l .moeten gebeuren.

Het bestuur heeft besloten om, bij hoge uitzondering, diegenen die nog niet ingeschreven of afgekocht hebben uitstel te verlenen tot uiterlijk 1 februari a.s.

Daarna wordt u ingepland door de barplanning.

Voor de procedure: zie dienstenregeling 2023

Naar Bardienstplanner

U doet alle vrijwilligers die met de planning bezig zijn een groot plezier als u dit per ommegaande regelt.

Mocht u al ingeschreven hebben of vrijgesteld van diensten zijn, dan kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen.

Het bestuur van TPCM