Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

UITNODIGING BUITENGEWONE ALV

Zondag 10 september 2023

Beste leden van TPC Maliskamp,

Wij nodigen u uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van TPCM met als onderwerpen de goedkeuring op de investering van de 6e padelkooi, de contributie 2024 en een rookvrij tennis- en padelpark.  

Datum: MAANDAG 25 september 2023 om 20.00 uur in het clubhuis van TPCM.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er ontvangst met koffie of thee.

Agenda:

  • Opening door de voorzitter.
  • Investering van de bouw van de 6e padelkooi.
    De financiële toelichting is op te vragen bij de secretaris via secretaris@tpcmaliskamp.nl.
  • Contributievaststelling 2024 en het naar voren halen van de contributie inning naar januari 2024 (zie bijlage 1).
  • Een rookvrij tennis- en padelpark van TPC Maliskamp (zie bijlage 2).
  • Rondvraag en sluiting.

Met het oog op een goede organisatie vragen we om u vooraf (uiterlijk op 21 september 2023) aan te melden bij de secretaris via secretaris@tpcmaliskamp.nl.  

Vragen ontvangen wij graag bij voorkeur schriftelijk vooraf (uiterlijk op 21 september 2023) per e-mail aan de secretaris via secretaris@tpcmaliskamp.nl.
Wij hopen op 25 september a.s. veel leden te kunnen begroeten!
Het bestuur van TPC Maliskamp

Bijlage 1: Contributievoorstel (hoogte en tijdstip van inning van de contributie 2024)
Bijlage 2: Een rookvrij tennis en padelpark