Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Bestuur

  • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
    De taken, bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van TPC Maliskamp.
  • In het bestuur komen de lijnen van de verschillende organisatieonderdelen bij elkaar. Alle commissies zijn daarin rechtstreeks vertegenwoordigd door hun voorzitters of zij vallen onder de portefeuille van een van de bestuursleden.
  • Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden de bestuursleden voor een termijn van drie jaren gekozen en vindt ook de verantwoording van de resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar plaats.

We streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle gelederen van onze vereniging en een gezonde diversiteit in het bestuur.

Naam Functie Telefoon
Ruud Roelofs  Voorzitter  06 19206832
Ben Vermeulen  Secretaris  06 21214178
Sjanny van Beekveld  Penningmeester  06 29016059
Jeroen van Hooren  Technische commissie  06 28072627
Jacqueline van Hooren  voorzitter Padelcommissie  06 15022818
Ellen van Dijk  voorzitter Recreatiecommissie  06 44617163
Loes Bonnemayer  contactpersoon Jeugdcommissie  06 16064677

Tags

[]