Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Commissies

Technische Commissie
De Technische Commissie bepaalt het beleid van de vereniging met betrekking tot de trainingen toernooien en competities. Het is het doel, de leden een compleet gamma van competitievormen binnen de mogelijkheden van de baancapaciteit en een professionele, door bekwame trainers verzorgde training te bieden. De verschillende toernooicommissies worden vanuit de Technische Commissie tennis-inhoudelijk en organisatorisch ondersteund.
Padelcommissie
De Padelcommissie is onderdeel van de Technische Commissie. Samen zorgen zij voor het organiseren van alle competities, toernooien en activiteiten op de club. De Padelcommissie focust hier volledig op de padel- en trainingsactiviteiten. Zij zorgt voor een goede communicatie naar de leden en de voorzitter van de commissie is tevens bestuurslid voor padelzaken.
Paviljoencommissie
De Paviljoencommissie is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van het clubhuis. Daaronder valt ook het organiseren van de door de leden verzorgde bardiensten.
Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie gaat over alle activiteiten voor de jeugd. Daaronder vallen competities, de world tour en jeugd gerelateerde evenementen zoals het verrassingsweekend en het open jeugdtoernooi.
Recreatiecommissie
De Recreatiecommissie coördineert de talrijke eendagstoernooien en andere evenementen waarbij de gezelligheid voorop staat.
Open Toernooi Commissie
Eenmaal per jaar, net voor de zomervakantie organiseert de Open Toernooi Commissie ons TC Maliskamp Open Toernooi.
Open Veteranen Toernooi Commissie
Eenmaal per jaar organiseert de Open Veteranen Toernooi Commissie ons TC Maliskamp Open Veteranen Toernooi. Dat is toegankelijk voor alle spelers vanaf 35 jaar en vindt altijd plaats in het begin van de herfst (week 40).
Commissie clubkampioenschappen
De Commissie Clubkampioenschappen organiseert ieder jaar, net na de zomerpauze dit hoogtepunt van het clubleven. 10 dagen gezelligheid, actie op de tennisbaan en de gelegenheid een groot aantal clubleden te leren kennen.
Culinaire Commissie
De Culinaire Commissie zorgt ervoor dat bij elk toernooi of evenement altijd iets lekkers voor de deelnemers klaar staat. Op verzoek van de andere commissie kan de Culinaire Commissie ingeschakeld worden en regelt dan hapjes of zelfs een buffet of barbecue. Iedere keer zijn we weer verrast over de nieuwe recepten en wat er allemaal uit onze keuken getoverd wordt
Baan- en parkonderhoud
Baan- en parkonderhoud zorgt ervoor dat ons tennispark er zo verzorgd uitziet. De banen worden regelmatig schoongeveegd, de planten gesnoeid en het onkruid verwijderd. Ook komt twee keer per jaar de grote snoeigroep bij elkaar voor een grondige onderhoudsbeurt van het hele park. Wil je graag meedoen aan deze gezellige dag met een afsluitende warme kop soep? Neem contact op met de coördinator.
Decoratiecommissie
De Decoratiecommissie zorgt ervoor dat het clubhuis er altijd verzorgd uitziet en met een bij het seizoen passend thema aangekleed wordt.
PR-Team
Het PR-team draagt zorg voor de communicatie(kanalen) binnen de club. Voor algemene informatie zoals nieuwsbrieven, bestuursberichten en andere nieuwtjes worden de website, de clubapp, en Facebook benut. Voor meer specifieke info zijn nog enkele andere functionele apps toegevoegd. Het PR-team fungeert tevens als contactpunt voor de promotie en organisatie van bijzondere activiteiten waaronder de Zomerchallenge en (bedrijfs)clinics.
Voor het plaatsen van berichten en nieuwtjes, liefst met foto’s, neem contact op met de Redactie van de Website of stuur een e-mail naar pr-team@tcmaliskamp.nl
Team ondersteuning penningmeester
Team is belast met controle en betaling van facturen alsmede de incasso van contributies.

Ledenadministratie
De Ledenadministrateur zorgt ervoor dat we een up-to-date ledenbestand hebben. Dit is essentieel voor het communiceren met de leden, aanvragen van pasjes, inschrijvingen en veel dingen meer. Geef wijzigingen van naam en adresgegevens dus gelijk door, liefst via email.
Vertrouwenscontactpersoon>
Het bestuur heeft - ter borging van een veilig sportklimaat en gewenst gedrag binnen de vereniging - een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt voor (ouders van) de leden en het bestuur bij meldingen, opmerkingen of vragen over concrete incidenten, waarbij grensoverschrijdend gedrag aan de orde is. De VCP is onafhankelijk en biedt een laagdrempelige voorziening. Indien nodig kan hij worden belast met het voorbereiden en/of coördineren van preventieactiviteiten. Daarnaast kan hij het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies dienen. De VCP is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-11387601 en per e-mail : griens@home.nl
Coördinator Regtuit-competitie
Voor informatie: Johan de Visser email: j-devisser@home.nl
Coördinator Sponsoring
Voor informatie: Mark Ondersteijn email: mark@trading.nl

Technische Commissie

Naam Functie Telefoon
Jacqueline van Hooren  Padelcommissie  06 15022818
Jeroen van Hooren  Technische commissie   
Christian Kok     
Ute Schalkwijk     
Mike Schalkwijk     

Padelcommissie

Naam Functie Telefoon
Jacqueline van Hooren  Padelcommissie  06 15022818
Chantal Timmers  Padelcommissie  06 12145874
Dorien van Linder-Sylva     
Stefanie Hegmans     
Ashley van den Dungen     
Ralf Michielsen     
Neeltje Coppens     
Josje Verbeeten     

Paviljoencommissie

Naam Functie Telefoon
Vacature     
Stef Hovens     
Maja Penders     
Marijke Klijnstra     
Janny Meyer     
Hans Wouters  Bardienstplanning  06 48130927
Mario Derks  Bardienstplanning  06 52629987
Cees van de Steen  Onderhoud paviljoen  06 51220997

Jeugdcommissie

Naam Functie Telefoon
Loes Bonnemayer  Jeugdcommissie  06-16064677
Jessica Lourenssen-Van de Velden     
Kristel Timmers     

Recreatiecommissie

Naam Functie
Ellen van Dijk  Recreatiecommissie 
Chris Burgers   
Jan Stekelenburg   
Johan de Visser   
Jacqueline van Hooren   
Marijn Holman   

Open toernooicommissie

Naam Functie Telefoon
Cees van der Steen  Open toernooi  06 51220997
Stefanie Hegmans     
Nicole van Linder     
Femma van de Scheur     
Saskia Leeuwenburg     
Robert Hooites Meursing     

Open veteranen toernooicommissie

Naam Functie
Ineke Schaapman  Open veteranentoernooi 
Niek Eek  Lid 
Dorien van Linder  Toernooileider 
Gerrit Muylwijk  Lid 
Jose Muylwijk  Lid 
Godeliev Pennings  Lid 
Hans van Schijndel  Lid 

Commissie clubkampioenschappen

Naam Functie
Marissa Hos  Clubkampioenschappen 
Tim Bouwer   
Jeroen Braspenning   
Bianca van de Burgt   
Gabrielle Pasquale   
Godelieve Pennings   
Ria van Schijndel   

Culinaire commissie

Naam Functie Telefoon
Ellen van Dijk     
Ineke Griens     
Marcel Griens     
Clasien van Meurs     
Maja Penders  Commissie-activitieiten  073-5215886
Hans Pennings     
Godelieve Pennings     
Janny van Wel     

Baan- en parkonderhoud

Naam Functie Telefoon
Hans van Schijndel  Coördinator baan- en parkonderhoud  06-48065292
Stef Hovens  Coördinator plv  06- 18461153
Theo van Kuringen     

Decoratie Commissie

Naam Functie
Karin van Erp  Decoratiecommissie 
Diana van de Broek   
Erna Meulensteen   
Jose Muylwijk   
Godelieve Pennings   
Ineke Schaapman   

PR-team

Naam Functie Telefoon
Marissa Hos  Zomerchallenge/(bedrijfs)clinics  06 48988875
Chantal Timmers    06 12145874
Jack van Rosmalen  Redactie Website  06 22989667

Team ondersteuning penningmeester

Naam Functie Telefoon
Leon Nabuurs  Incasso contributie  06-54372735
Martin Spoek   Administrateur   

Ledenadmininstratie

Naam Functie
Andrea Wagenaars  Ledenadministrateur 

Club van 50

Naam Functie
Ted van de Ven  Club van 50 
Paul Ploegmakers   
Stef Hovens   

Vertrouwenscontactpersoon

Naam Functie
Marcel Griens  Vertrouwenscontactpersoon 

Regtuit-competitie

Naam Functie
Johan de Visser  Regtuit-competitie 

Sponsorcoördinator

Naam Functie Telefoon
Mark Ondersteijn  Sponsorcoördinator  06-21214178