Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Jeugdbeleid

Hoofdlijnen/uitgangspunten jeugdbeleid TPCM

 • TPCM wil een aantrekkelijke club zijn voor de jeugd en de jeugdleden voor langere tijd aan zich binden.
 • TPCM wil de jeugd gelegenheid bieden om op een toegankelijke manier kennis te maken met tennis en padel. Dat kan door het volgen van lessen, het vrijspelen en het spelen van competitiewedstrijdjes en toernooien.
 • Uitgangspunt is dat alle jeugdleden tennisles (kunnen en blijven) volgen en dat meegedaan wordt aan competitiewedstrijden, al naargelang ieders niveau (rood, oranje, groen of geel).
 • De indeling in lesgroepen gebeurt door de trainer in overleg met de jeugdcommissie.
 • Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijden, ambitieniveau (“beter worden in tennis/padel” of meer gericht op plezier en spelbeleving), plaatsing bij vriendjes/vriendinnetjes in dezelfde groep etc.
 • Er is ruimte voor enthousiaste/ talentvolle kinderen om zich te ontwikkelen maar ook voor degenen die nog enthousiast moeten worden (gemaakt).
 • De inhoud van de lessen wordt bepaald door de trainer.
 • Op dagen dat geen lessen worden gevolgd of competitie wordt gespeeld kan (eventueel onder begeleiding van ouders) vrij worden gespeeld. Dat bevordert het balgevoel, het spelplezier en de onderlinge binding op en met de club.
 • Het aantal jeugdleden is ten opzichte van seniorleden nog steeds relatief klein. Doelstelling is om meer jeugdleden aan te werven. Dat kan via diverse acties op basisscholen en middelbare scholen (padel) via zgn. open dagen. Uiteraard kan ook gericht worden geworven onder de nieuwe inwoners van Maliskamp.
 • Andere op de jeugd afgestemde activiteiten kunnen de binding met de andere jeugdleden en de club versterken. Daarbij kunnen ook de ouders een actieve rol spelen.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats tussen trainer en leden van de jeugdcommissie (te zijner tijd evt. uitmondend in basisplan/ jeugdbeleidsplan)
 • Ieder jaar wordt door de jeugdcommissie in samenspraak met de trainer een op de doelgroep afgestemde activiteitenkalender gemaakt, waarop in ieder geval worden vermeld lessen, toernooitjes, competities en jaarlijkse evenementen.

Het bestuur/ 1 december 2022