Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Opzegging

Opzegging/ beëindiging lidmaatschap

Als je je lidmaatschap bij TPCM wilt beëindigen dan is dat natuurlijk jammer en willen wij graag de reden daarvan weten. Opzegging kan niet tussentijds maar alleen tegen het eind van het kalenderjaar.    

  • Beëindiging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging, gericht aan de secretaris (secretaris@tpcmaliskamp.nl).
  • De opzegging dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. De beëindiging gaat dan in per 1 januari van het jaar daarop volgend.
  • Als je niet tijdig (vóór 1 december) opzegt loopt het lidmaatschap ook door in het volgende jaar en ben je over dat hele volgende jaar contributie verschuldigd.
  • Bij de opzegging graag vermelden: naam en voorletters, adres, e-mailadres, telefoonnummer en KNLTB-nummer en reden van opzegging.