Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Bestuur

  • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
    De taken, bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van TPC Maliskamp.
  • In het bestuur komen de lijnen van de verschillende organisatieonderdelen bij elkaar. Alle commissies zijn daarin rechtstreeks vertegenwoordigd door hun voorzitters of zij vallen onder de portefeuille van een van de bestuursleden.
  • Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden de bestuursleden voor een termijn van drie jaren gekozen en vindt ook de verantwoording van de resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar plaats.

Het streven is een voltallig bestuur, divers en evenwichtig van samenstelling, met oog en oor voor alle geledingen binnen de club.

Naam Functie
Ruud Roelofs  Voorzitter 
Ben Vermeulen  Secretaris 
Sjanny van Beekveld  Penningmeester 
Jeroen van Hooren  Technische commissie 
Jacqueline van Hooren  Recreatiecommissie (tennis/padel) 
Gé Dievelaar  Accomodatiebeheer 

Tags

[]