Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Club van 50

De Club van 50 is opgericht in 2015 en bestaat op dit moment uit een mix van leden van TPC Maliskamp, sponsoren en anderen die TPC Maliskamp een warm hart toedragen.

Steun en betrokkenheid
De Club beoogt het verlenen van financiële ondersteuning aan TPC Maliskamp. Daarbij moet worden gedacht aan het bekostigen van aanschaffingen of het ondersteunen van activiteiten die buiten de normale begroting vallen. Het lidmaatschap van de Club vormt daarnaast een onderstreping van het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij het reilen en zeilen van TPC Maliskamp.

Besteding gelden
In de jaarlijkse vergadering van de Club wordt besloten welke besteding aan de ontvangen bijdragen van de deelnemers wordt gegeven. De Club moet overtuigd zijn van de noodzaak en het nut. Het bestuur en/of de leden van TPC Maliskamp kunnen bij wijze van verzoek aangeven wat een wenselijke bestemming zou kunnen zijn maar de Club beslist.

Commissie
De Club heeft een commissie die belast is met de zorg voor de Club van 50 (zie art.4-5 van het Reglement). De commissie bestaat uit drie personen. Dat zijn op dit moment: Ted van de Ven (contactpersoon), Paul Ploegmakers en Stef Hovens.

WACHT NIET. WORD OOK LID !
Iedereen kan lid worden van de Club van 50. De jaarlijkse bijdrage is € 50,-.

Reglement van de club van 50.